OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

  • Evrensel ve Kültürel Değerleri Özümseyen Çocuklar!
  • Okul öncesi dönemde değerler eğitiminin temel amacı çocukların evrensel ve kültürel değerlerin önemini erken yaşta kavramalarını sağlamaktır.
  • Okul öncesi dönemde çocuklara sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, sabır, tutumluluk, hoşgörü, dürüstlük, sorumluluk, iş birliği, öz denetim, barış gibi değerlerimiz drama, hikaye ve çeşitli etkinliklerle verilerek çocukların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturması sağlanmaktadır.
  • Hareketlerini, duygularını ve düşüncelerini yönetme yeteneği kazanmış olan çocuklar; kendilerini iyi tanıyabilmekte ve davranış kontrolünü sağlayabilmekte, bütün enerjilerini belli hedeflere harcayabilmektedirler. Böylece hayatları uyum içinde olabilmektedir.