OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ORMAN PEDAGOJİSİ EĞİTİMİ

 • ‘Kötü hava yoktur, doğru giyinmek vardır’ kültürüyleSınıf Dışı Öğrenme ve Doğa Temelli Eğitim yaklaşımı ile haftanın her günü doğaya çıkarak toprakla temas ediyor, çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin götürmelerine ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat vererek bağımsız bir öğrenme ortamı sunuyoruz.
 • Orman Pedagojisi yaklaşımı çocukların ormanlık bir alanda yaparak yaşayarak öğrenmelerine, özgüven geliştirmelerine fırsat sunan bir süreçtir.
 • Doğayla, öğretmenle, arkadaşlarla ve çocukların kendi kendisiyle sürekli ilişki kurmasına yardımcı olacak pek çok olanak tanır.
 • Orman Okulu’ndan yararlanan çocukların yalnızca fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal becerileri gelişmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı olurlar. Araştırmalar göstermektedir ki her gün belli bir süre dışarıda vakit geçiren çocuklar daha iyi sosyal becerilere sahip olurlar, daha dikkatlidirler, daha az enfeksiyon hastalığı geçirir, daha az çatışma yaşar, daha iyi beyin fonksiyonlarına sahip olup daha iyi dil gelişimi gösterir ve gerekli yaşam becerilerini öğrenirler.

Orman Anaokulumuzda:

 • Aynı doğal mekâna düzenli şekilde ve pek çok defa gidilerek, uzun-soluklu bir süreç yürütülür.
 • Mekân ile sürekliliğe dayanan bir ilişki kurulmasına dayalıdır ve mekana-dayalı eğitim ilkelerini benimsenir.
 • Sağlıklı, hareketli, boş durmayan ve çeşitlilik barındıran bir toplum oluşturulması hedeflenir.
 • Çocukların ve gençlerin bütüncül gelişimine odaklanılır.
 • Çocuklar becerikli ve kapasitesi yüksek öğrenenler olarak görülür.
 • Riskleri fark edip, yönetebilecek bilgili bir eğitimci aracılığıyla çocuklar desteklenir. Çocukların uygun düzeyde risk deneyimleme fırsatı olmalıdır, bu fırsat öğrenmenin ve sağlıklı gelişimin önemli bir parçasıdır.
 • Açık-uçlu deneyimleri desteklemek üzere doğal ortamda bulunan materyallerden ve hareket ettirilebilen, taşınabilen, birleştirilebilen, yeniden tasarlanabilen, parçalanıp, bir araya getirilebilen her tür materyalden yararlanılır.
 • Sonuç kadar sürece değer verilir.
 • Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kendi öğrenme süreçlerine öncülük etmeleri desteklenir ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulunur.