Minik Çınar Olarak sanal yaşamdan doğaya yönelimi sağlayacak, ezberci eğitimden deneysel ve bütünleştirici eğitime doğru bir öğrenim sistemi vadetmekte, tüm öğrenim materyalleri ve konularının gerçek yaşamın içerisinde yer aldığı ayakları yere sağlam basan bir eğitim modeli sunmaktadır. Bu eğitimsel faydalarının yan ısıra çocukların doğayı sevmeyi ve onu kucaklamayı erken yaşta öğrenebilmeleri, doğa ile bütünleşebilme, problem çözmeye yönelik düşünme kapasiteleri geliştirebilmelerini Hedefliyoruz

Doğa Temelli Eğitim Yaklaşımı Nedir ?

Doğa ve eğitimi bütünleştiren bir anlayış olarak İskandinavya’da doğmuştur. Bu anlayış doğanın benzersiz bir öğrenme deneyimi sunduğunu ve çocukların öğrenmesi gerekli olan kavramları doğal ortamdaki çeşitli deneyimlerle öğrenebileceği esasına dayanır.

Kurumumuzda Doğa Eğitim Yaklaşımı Faydaları

⦁ Çocukların hem bilişsel hem motor işlevsellikleri olumlu etkilenmekle Birlikte, fiziksel olarak sağlıklarında artış görüyoruz .
⦁ Kendi başlarına karar verme, gerektiğinde diğerlerine liderlik etme gibi yetilerin kazanılması hedefliyoruz
⦁ Ezbere dayanmayan aynı zamanda da akılda kalıcı bir öğrenim deneyimi Sunuyoruz.
⦁ Çocuklar için biyoloji, fen, matematik gibi bilimleri bizzat doğal yaşamın içerisinde öğrenme ve kullanma imkanı doğmaktadır. 
⦁ Daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarına imkan sağlıyoruz .

Kurumumuzda Doğa Eğitim Yaklaşımı Etkinlikleri

Minik Çınar Anaokulu Olarak 2.000 M2 Faliyetli Alanlarda Kapasitemiz Bulunmaktadır .Etkinliklerimiz Kapsamında Özellikle Doğa Materyalleri Hayvan Ve Bitkilerin İncelenmesine Yönelik aktiviteler ve doğal yaşam için ateş yakma ,2022/2023 Kullanılan Ve Derslerimize Aktarılan Buğday Takvimi ve benzeri temel becerilerin kazandırılması gibi faaliyetler sürdürmekteyiz. O gün doğada karşılaşılan herhangi bir şey ya da yaşanan bir olayı ders konusu haline getiririz. Eğitsel kavramlarla deneyimler bütünleştirilerek çocuklara çok yönlü öğrenim fırsatları sunarız.