OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE İNGİLİZCE-BILINGUAL ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

  • Minik Çınar Anaokulu’nda çocuklarımız ana dili ile birlikte eş zamanlı olarak İngilizce öğreniyor.
  • Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemektir. Buradan hareketle okulumuzda İngilizce öğretiminde “Çift Dilli Eğitim” yöntemi uygulanır.
  • Bilingual (çift dilli) eğitim programı,  çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır.
  • İnsanların en yüksek öğrenme potansiyeline sahip oldukları süreçokul öncesi dönemdir. Çocuklar doğumdan itibaren 6 yaşına kadar duyduğu her sözcüğü kaydeder.
  • Yabancı dil eğitimini bu  dönemde başlatmak, çocukların bir başka dili, yetişkinlerden ve 6 yaş sonrası çocuklardan çok daha kolay öğrenmelerini sağlıyor.
  • Alanında uzman İngilizce öğretmenimiz aracılığıyla oyunlarla, şarkılarla, interaktif bir şekilde eğlenerek öğrenen çocuklarımız pratik konuşma becerisine sahip oluyor.
  • Doğa Temelli ve Sınıf Dışı Eğitim programlarımız İngilizce derslerimizde de uygulanıyor. Çocuklarımız tüm duyu alanlarına hitap eden bu öğrenme ortamında kalıcı bir şekilde yeni bir dili öğrenme fırsatı elde ediyor.