ÖZEL GEBZE MİNİK ÇINAR ANAOKULU

GTÜ MEŞE PALAMUTLARI (SINIF ANNELERİ) KİTAP KULÜBÜ PROJESİ

PROJENİN ADI: MEŞE PALAMUTLARI (SINIF ANNELERİ) KİTAP KULÜBÜ PROJESİ

PROJENİN AMACI: Öğrenim gören öğrencilerimizin velilerine yönelik; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren, çevresiyle kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olmasını sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü yönlendirilmelerine katkıda bulunmak.

PROJENİN KAZANIMLARI:

Okuma kültürüne sahip, düşünen ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Yaşam boyu öğrenme felsefesinin yerleşmesine zemin hazırlayacaktır.
Öğrencilerin eğitim- öğretimine kalite kazandıracaktır.
Veli ve okul iş birliği arttırılarak duyarlı ebeveynlerin katkısı ile eğitimizin perspektifi genişletilecektir.
Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözebilme yetkisi kazandırılacaktır.
Dilimizin korunması ve gelişmesi için öğrencilerimizden başlayarak velilerimize kitabın değeri ve okuma alışkanlığının önemi fark ettirilecektir.

PROJENİN TEKRARLANMA SÜRESİ: Ayda bir kere tekrarlanır.
PROJENİN YAPILACAĞI ALAN: MÇA kampüs
PROJENİN KORDİNATÖRÜ: BÜŞRA NUR REÇBER