ÖZEL GEBZE MİNİK ÇINAR ANAOKULU

SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Sıfır Atık Eğitim Projesi” çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “sıfır atık” yaklaşımını tanımaları amacıyla hazırlanmıştır. Organik atıklarınızı doğru şekilde değerlendirerek çevreye zarar vermelerini engelleyebilir ve doğaya yeniden kazandırabilmek.

Proje Adı: Sıfır Atık Ve Geri Dönüşüm

Proje Tanıtımı: Sıfır Atık Eğitim Projesi” çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “sıfır atık” yaklaşımını tanımaları amacıyla hazırlanmıştır. Eğitici ve eğlenceli materyallerle sıfır atık etkinliklerini uyguluyoruz.
Projenin Başlatılma Gerekçeleri:  Çocukların Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda farkındalık yaratabilmek.

Projenin Amacı: 

⦁ Çocukların yaşadıkları çevreyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak.
⦁ Sürdürülebilir bir adım atabilmek.
⦁ Çevresine duyarlı birer birey olmalarını sağlamak.
⦁ Düşün, Dönüş, Daha az tüket ve Doğa kazansın basamakları ile günlük yaşamları ile ilişki kurmalarına destek olmaktır.
⦁ Hayal etmek, tasarlamak, problem çözmek, pes etmemek, yeniden başlamak, sabretmek ve ortaya bir ürün koyabilmek.
⦁ Geri dönüşümü kaynakların etkin kullanılmak.
Projenin Hedefleri:  
⦁ Doğayı seven ve çevresine karşı duyarlı bireyler yetiştirmek.  
⦁ Çevre koruma bilincini geliştirmek.
⦁ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
⦁ Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır.
⦁ Toplumsal sorumluluklarımızın farkına varmaları
⦁ Çocukların dokunarak, gözlemleyerek, tasarlayarak, duyarak, olanak sağlamak; bilişsel, ince motor, duygusal, sosyal, kişisel, psikomotor becerilerinin gelişmesine destek olabilmek.

*Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar :  
⦁ Sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olur.
⦁ Doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olur.
⦁ Doğa ve canlılarla ilgilenen çocuk bu canlılara sevgi, sempati ve güven hissi kazanır.
⦁ Kelime hazneleri daha geniş, sıfır atık ile ilgili daha bilgili, yaratıcılık, tasarım, yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş bireyler olurlar.
Projenin Hedef Kitlesi: Özel Minik Çınar Anaokulu Tüm Öğrencileri
Projenin İşleyişi:
⦁ Geri dönüşüm materyalleri ile sınıf içi sınıf dışı oyun alanları gerçekleştirmek.
2) Oluşturdukları sıfır atık materyalleri ile yaratıcılık, sürdürülebilir olması