OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İnsan hayatının en verimli dönemi olarak nitelendirilen okul öncesi dönemi doğal öğrenme yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği ile yeni kazanımlar elde etmede yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj diğer kazanılan bilgiler kadar yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

Yapılan bazı araştırmalar okul öncesi dönemde verilen bilginin daha kalıcı olduğunu, bu yaşın öğrenmeye daha açık ve yatkın olduğunu, ikinci bir dilin farkında olma ve yabancı dil sevgisi oluşturmada gerekli ve önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu dönemde sahip olunanmerak ve öğrenme güdüsünün fazla oluşu, bu yaşta hata yapma korkusunun olmaması ve beyin gelişiminin uygun olması gerçeği, farklı bir dile ve kültüre yönelik farkındalık oluşturulmasında önemlidir. Yapılan bir anket çalışmasında çocukların şarkılar, renkler, oyuncaklar, sayılar, hayvan isimleri, selamlaşma, kendini tanıtma, isim sorma gibi konulardaki bilgilerini kullandıkları, öğrendiklerini günlük yaşama aktarmada tekrarın, ailenin ilgisinin ve çocuğun kişilik yapısının bunu etkilediği vurgulanarak, çocukların ilkokulda ingilizce dersiyle karşılaştıklarında öğrendiklerinin hatırladıkları bulguları ortaya çıkmıştır.Bundandolayı erken yaşta yabancı dil eğitiminin verilmesi  önem arz ertmektedir.

Okul öncesi dönemde amaç çocuklara yabancı dil öğretmek değildir. Asıl amaç çocuklarda yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmektir. Bu dönemde ingilizce eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, temel dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.