OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRSE SANATLAR EĞİTİMİ

  • İyi bir sanat eğitimi alan çocuk her şeyden önce kendi gücünün ve yeteneğinin farkına varır. Sanat aracılığı ile duygularını (görsel ve sözlü bir biçimde) dışavuran çocuk aynı zamanda kendini bulunduğu ortama kabul ettirmektedir. Kendi varlığını kabul eden ve ettiren çocuk diğer çocukların varlıklarını ve yeteneklerini de kabul ederek onlarla birlikte üretmeyi ve birlikte yaşamayı öğrenir, kabul eder.
  • Çocuklar sanat çalışmaları ile renk, çizgi, biçim, alan, dizayn, boyut, desen ve dokunun kalitesini ve oranlarını öğrenirler.
  • Sanatsal süreçte çocuklar, sadece deneyimleri ile iletişim kurmazlar, görsel problemleri de çözerler. Düşüncelerini boyalarla kâğıda aktardıkça resim aracılığı ile düşünme ve konuşmayı öğrenirler.
  • Görsel Sanatlar Eğitimi ile çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesinin yanı sıra karşılaştıkları sorunları farklı şekilde çözümlemelerini öğrenmeleri de amaçlanır. Benzer şekilde de bireylerin yeteneğinin geliştirilmesi, yaratıcı, kendine güveni olan, sanatsal okuryazarlığa sahip, estetik beğeni düzeyi yüksek gençler yetiştirilmesi de sanat eğitiminin önemli amaçları arasındadır.